Jag är en 28- årig tjej som är uppvuxen i de Småländska skogarna och som knappt 18 år fyllda fick flytta till Värmland pga. mobbning. Jag var utsatt under 5 års tid och skolan sa till sist ”Vi kan inte lösa problemet, du får flytta härifrån.” Sen dess har mitt hjärta klappat lite extra för de utsatta och närstående till dem. En av mina drivkrafter under den tiden jag var mobbad var att jag kände att det var en mening med att just jag var utsatt. Jag har sen den tiden velat hjälpa andra i samma situation och när jag fann coachutbildningen kände jag att jag hade hittat rätt verktyg för just detta.

Resultat

Mina klienter jag haft känner en frihetskänsla inom sig själva, positivare livssyn och mer disciplin och struktur i deras vardag.

Målgrupp

Jag hjälper nu andra som blivit utsatta för mobbning, psykisk ohälsa men riktar mig även mot ledarskap- att bli en bättre ledare, stärka och lyfta sitt team.